ανακαίνιση

Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον

Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2020

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον

Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Εγγραφή στο ανακαίνιση